Totaalinrichting-consulting is een bureau dat door iedereen kan geraadpleegd worden die vragen of problemen heeft met totaalinrichtingen, meubelwerk of schrijnwerk. Zowel aanbieders als klanten van totaalinrichtingen, meubelmakers of schrijnwerkers kunnen bij ons terecht voor advies, hulp of bemiddeling.

Wij beoordelen nog uit te voeren werken op basis van de plannen, offertes, meetstaten, ramingen,... Wij maken een analyse van de aangeboden werken op technisch en financieel vlak.

En wij beoordelen ook uitgevoerde werken op technisch en financieel vlak.

Totaalinrichting-consulting steunt op 22 jaar ervaring in de organisatie en coördinatie van werven in totaalinrichting, werven van interieurs voor privé, winkels, horeca, burelen, bedrijven...